Kontakt

Snap Outdoor Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37M
44-100 Gliwice
tel./fax 32 301 75 40
www.snapoutdoor.pl

biuro@snapoutdoor.pl
Organ rejestrujący: X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach KRS: 0000385760, NIP: 648-275-38-00, Regon: 241948347
Siedziba: Zabrze 41-800, ul. Zawiszy Czarnego 15
Kapitał zakładowy: 18 805 000,00 PLN

Formularz kontaktowy